Lactulosum syrop 150ml

9.14

SKU: 0717b61f10dd Kategoria: Tagi: , , ,

Opis

Aflofarm
Nazwa: Lactulosum Aflofarm
Postać: syrop
Dawka: 7,5 g/15ml
Opakowanie: 150 ml
Skład:
15 ml syropu zawiera 7,5g laktulozyciekłej (Lactulosum liquidum). Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

Działanie:
Lactulosum Aflofarm zawiera syntetyczny disacharyd (laktuloza), nie wchłaniający się z przewodu pokarmowego. Po podaniu doustnym jest rozkładany do kwasu mlekowego i niewielkich ilości kwasu mrówkowego i octowego przez florę bakteryjną w jelicie grubym. Wskutek tego dochodzi do zwiększenia ciśnienia osmotycznego, zatrzymania wody i w rezultacie do rozluźnienia treści jelita grubego i pobudzenia perystaltyki. Zakwaszenie zawartości jelita grubego hamuje wzrost bakterii rozkładających białka i powoduje przekształcenie amoniaku w jon amonowy, który nie wchłania się z jelita do krwiobiegu i jest wydalany z kałem. Preparat w niewielkim stopniu wchłania się z przewodu pokarmowego. Około 3% dawki preparatu jest wydalane z moczem w postaci nie zmienionej w ciągu 24 h. Działanie przeczyszczające występuje zazwyczaj po 1-2 dniach od przyjęcia pełnej dawki.

Wskazania:
– przewlekłe zaparcia

– encefalopatia wątrobowa

Przeciwwskazania:
– Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1; – niedrożność jelit; – galaktozemia.

Działania niepożądane:
Działania niepożądane uszeregowano zgodnie z częstością występowania określoną następująco Bardzo często (≥1/10), często (≥1/100 do < 1/10), niezbyt często (≥ 1/1 000 do < 1/100), rzadko (≥ 1/10 000 do < 1/1 000), bardzo rzadko (< 1/10 000).

Zaburzenia żołądka i jelit

Często: wzdęcia z oddawaniem wiatrów, skurcze jelit, odbijanie, dyskomfort w jamie brzusznej.

nudności i wymioty.

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania

Rzadko: zaburzenia równowagi elektrolitowej w wyniku biegunki (duże dawki laktulozy wywołują biegunkę prowadzącą do utraty płynów, hypernatremii, hypokaliemii, a w skrajnych przypadkach do zaburzeń gospodarki kwasowo – zasadowej).

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem:

Departament Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji

Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Ul. Ząbkowska 41

PL-03 736 Warszawa

Tel.: + 48 22 49 21 301 Faks: + 48 22 49 21 309 e-mail: adr@urpl.gov.pl

Interakcje:
Laktuloza obniża pH w jelicie grubym, może osłabiać działanie leków, których uwalnianie zależy od pH w okrężnicy.

Laktuloza wykazuje synergistyczne działanie z neomycyną podczas leczenia encefalopatii wątrobowej.

Długotrwałe podawanie laktulozy w dużych dawkach może powodować zmniejszenie stężenia poziomu potasu w surowicy co może nasilać działanie glikozydów nasercowych.

Dawkowanie:
Podanie doustne. Do opakowania dołączona jest miarka ułatwiająca dawkowanie.

Zaparcia

Dorośli:

zwykle stosowaną początkową dawką dobową (pierwsze trzy dni) jest 45 ml syropu podawane jednorazowo przed śniadaniem lub 15 ml 3 razy na dobę przed posiłkami. Po uzyskaniu efektu należy stosować dawkę podtrzymującą 15 ml syropu na czczo.

Dzieci powyżej 3 roku życia:

początkowo 5 do 15 ml syropu na dobę, dawkę można stopniowo zwiększać co 3 dni do uzyskania właściwego efektu działania.

Dzieci do 3 roku życia:

początkowo 5 ml syropu na dobę, dawkę można stopniowo zwiększać co 3 dni do uzyskania prawidłowych wypróżnień.

Niemowlęta:

początkowo 2,5 ml syropu na dobę, dawkę można stopniowo zwiększać co 3 dni do uzyskania prawidłowych wypróżnień. Jeżeli wystąpią wzdęcia brzucha, należy zmniejszyć dawkę do tolerowanej przez dziecko.

Encefalopatia wątrobowa

Dorośli:

120 ml do 180 ml syropu na dobę w 3 do 4 dawkach podzielonych.

Duże dawki produktu leczniczego stosowane w encefalopatii wątrobowej mogą wywoływać biegunkę.

Dawkę należy dostosować tak, aby liczba luźnych stolców nie przekraczała 2 do 3 w ciągu dnia. Produkt leczniczy przed podaniem może być mieszany z wodą, sokami owocowymi lub mlekiem.

Laktuloza wchłania się z przewodu pokarmowego w 0,2 %, dlatego nie ma konieczności zmiany dawkowania u pacjentów z niewydolnością nerek.

Środki ostrożności:
Okresowo należy kontrolować poziom elektrolitów w osoczu (potas, chlorki) podczas długotrwałego stosowania (powyżej 6 miesięcy). Dotyczy to szczególnie pacjentów w podeszłym wieku.

Produkt powinien być stosowany z ostrożnością u diabetyków gdyż zawiera niewielkie ilości laktozy i galaktozy.

Specjalne ostrzeżenia dotyczące substancji pomocniczych

Produkt leczniczy zawiera laktozę. Lek nie powinien być stosowany u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy (typu Lapp) lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy.

Prowadzenie pojazdów:
Produkt leczniczy nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Przedawkowanie:
Nie odnotowano przypadków przedawkowania laktulozy. W przypadku przedawkowania może wystąpić biegunka i skurcze w jamie brzusznej. W takich przypadkach wystarczy na ogół zmniejszenie dawki lub przerwanie leczenia, a w razie konieczności zastosowanie leczenia objawowego.

Ciąża:
Ciąża

Produkt leczniczy może być stosowany w ciąży jedynie w przypadku zdecydowanej konieczności.

Karmienie piersią

Brak dostatecznych danych na temat przenikania laktulozy do mleka, dlatego nie należy podawać jej kobietom karmiącym. Jednak ze względu na bardzo niewielkie wchłanianie laktulozy z przewodu pokarmowego potencjalne zagrożenie dla noworodka jest znikome.

dermena lash opinie
, onlybio kalendarz adwentowy rossmann
, avon katalog 12/2021
, plastry do makijażu oczu
, odżywki silikonowe
, czarny adidas perfum
, termometr ixellence temp tricolor
, londa blond
, revox spf
, nam bronzer na mokro
, clinique puder sypki
, domowy sposób na wągry
, suche oko krople
, szampon chelatujący rossmann
, dezodorant do obuwia
, trust my sister olej do włosów średnioporowatych opinie
, ala mode
, fanola fioletowy szampon
, plukanka rozowa
, omega 369 solgar

yyyyy